تربیت تکنسین های ماهر در دانشگاه فنی حرفه ایی برای صنعت استان
 
در جلسه ایی با حضور ماندگاری مدیرعامل شهرک صنعتی جهان آباد با بیک زاده معاون پژوهش و فناوری و امید پناه معاون آموزش  دانشگاه فنی حرفه ایی استان و نمایندگانی از صنایع شهرستان میبد برگزار شد .
بیک زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی حرفه ایی استان در حاشیه این جلسه گفت : این جلسه با هدف تعامل بین دانشگاه وصنعت در جهت هدایت دانش آموختگان به سمت صنعت و جذب آنها درصنایع بود .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی حرفه ای استان با بیان اینکه استان یزد استان صنعتی است و  مجموعه شهرک های صنعتی،  نیاز به جذب تکنسین های ماهر و آچار به دست دارند افزود : از آنجا که رسالت دانشگاه فنی حرفه ای ، تربیت تکنسین های ماهر و آچار به دست است  این توان را دارد که دانش آموختگان خود را در اتباط با نیازهای صنعت هدایت کند. 
وی با اشاره به نیازسنجی های واقعی که از سوی نمایندگان واحدهای صنعتی شهرستان در این جلسه داشتند گفت : مقرر شد درقالب تفاهم نامه هایی بتوانیم نیازهای آنها را درقالب رشته هایی که در دانشگاه فنی حرفه ایی دایر است تامین کنیم .
بیک زاده تصریح کرد : موضوع جذب دانشجو و دانش آموخته هایی درقالب طرح های بورسیه صنعت  یکی دیگر از موضوعات مهم این جلسه بود تا  در این زمینه دانش آموخته گان خوبی را به صنایع شهرستان هدایت کنیم .