به اتفاق فرماندار ، امام جمعه ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم و مدیر اداره اموزش پرورش و همچنین دانش آموزان مدرسه حنظله و دکتر علیم مروستی  یادمان شهدای دانش اموز شهرستان مروست باهمکاری معاونت پرورشی و بسیج دانش آموزی در مدرسه کاردانش حنظله برگزار شد.