پیگیری های ملی فرمانداری شهرستان مروست

دیدار فرماندار مروست با معاون نظارت   و توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست:

دانشور فرماندار مروست با حضور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور با مهندس سلیمی معاون نظارت و توسعه  منابع فیزیکی وزارت دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست دانشور فرماندار در خصوص تخصیص اعتبار جهت ادامه ساخت اورژانس مرکز دکتر علیم مروستی ،پیگیری خرید یک دستگاه آمبولانس از مصوبات حضور معاون مجلس شورای اسلامی در  حوزه انتخابیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
در ادامه سلیمی معاون نظارت و توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت ضمن عرض خیر مقدم گفت: درخصوص ساختمان اورژانس مرکز دکتر علیم مروستی اعتبارات لازم صورت گرفته شده و همچنین یک دستگاه آمبولانس نیز خریداری و در صف پلاک گذاری می‌باشد و در اولین فرصت پس از پلاک گذاری تحویل داده می شود.
گفتنی است در این سفر در خصوص تجهیزات مرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی ،تامین اعتبار تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستاهای شهرستان وهمچنین آزمایشگاه مرکزی شهرستان نیز بحث و گفت وگو شد.