پیام فرماندار شهرستان مروست در پی اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست؛جواد دانشور مروستی فرماندار شهرستان مروست در پیامی اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران را محکوم و بیان...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست؛جواد دانشور مروستی فرماندار شهرستان مروست در پیامی اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران را محکوم کرد.

شرح پیام بدین گونه است:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای است که وجودش امروز برای کشور و ملت ایران و همه‌ی هدفهای والایی که این ملت برای خودش ترسیم کرده است، ضروری و لازم است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط برای یک مجموعه‌ی نظامی نیست.

 صراحتا و آشکارا پارلمان اروپا در زمین دشمنان ایران اسلامی بزرگ بازی کرده که مطمئنا دودش ابتدا به چشم خودشان خواهد رفت.
این اقدام پارلمان اروپا دخالت مستقیم در امور داخلی کشور ما است و در عرف بین‌الملل اینگونه تصمیمات نشان دهنده خصومت آشکار و بدعت در رفتارهای بین‌المللی خواهد شد.

 ملت ایران آگاه از ترفندهای جدید اتحادیه و پارلمان اروپا هستند ممکن است نقشه‌هایی علیه کشور ترسیم کنند که در این۴۴ سال از عمر انقلاب ایران چنین کرده‌اند اما مردم بزرگ ایران، سپاه قهرمان و ارتش قدرتمند و در یک کلام قدرت نظامی ما با محاسبه درست تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده است.
تا زمانی که سپاه ما از کشور صیانت می‌کند آسیبی به ایمنی و آرامش مردم نخواهد خورد.

چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از انقلاب، تمامیت انقلاب و هدفهای انقلاب و برای مقابله با دشمنان انقلاب به وجود آمده است.
 بدینوسیله به عنوان خدمتگزار مردم شریف و ولایت مدار شهرستان مروست این مصوبه را به شدت محکوم کرده و قطعا پاسخ قاطعه‌ای به آنها داده خواهد شد