دانشور فرماندار در محل سالن ورزشی دکتر علیم مروستی با جامعه فوتبالی جوان و نوجوان شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار و گفتگو فرماندار با فوتسالی های جوان و نوجوان شهرستان

طبق برنامه ریزی ها از سوی هیئت فوتبال شهرستان از رده های سنی جوان و نوجوان ارزیابی صورت گرفت.
گفتنی است؛ منتخبین در این ارزیابی به مسابقات فوتسال، لیگ زیر گروه استان راه پیدا خواهند کرد.

دانشور فرماندار در محل سالن ورزشی دکتر علیم مروستی با جامعه فوتبالی جوان و نوجوان شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار ضمن عرض خداقوت و موفقیت برای فوتسالیست های شهرستان، از نزدیک با این ورزشکاران ملاقات و مشکلاتشان را مورد بررسی قرار داد.