دیدار فرماندار مروست با بانوان والیبالیست شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

دانشور فرماندار شهرستان در جمع بانوان والیبالیست حاضر شد و به منظور ایجاد نشاط به این گروه از ورزشکاران توپ والیبال اهدا نمود.