دیدار فرماندار با معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

دانشور فرماندار و نجفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان با معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در خصوص تامین نیروی انسانی ، تجهیزات و نیز وسیله نقلیه اداره آموزش و پرورش شهرستان دیدار و گفتگو کردند.