دیدار دانشور فرماندار مروست با بانوی کارآفرین مروستی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست ؛

دیدار دانشور فرماندار شهرستان مروست از بانوی کارآفرین مروستی و نیز تقدیر و تشکر از زحمات ایشان.

در حاشیه این دیدار مهندس دانشور از گلخانه سرکارخانم فلاح پور نيز بازديد نمود.