دومین نشست ستاد گرامیداشت هفته دولت در شهرستان مروست

فرماندار مروست: هفته دولت تجلی خدمت جهادی مدیران به مردم است.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست ، در نشست هماهنگی برنامه های هفته دولت ، دانشور فرماندار شهرستان مروست با حضور مدیران  دستگاه ها اجرایی ، با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت تجلی خدمت جهادی مدیران به مردم است و اطلاع رسانی یکی از مهم ترین وظایف  دستگاه های اجرایی است و ظهور و بروز کار اطلاع رسانی در ادارات و دستگاه های اجرایی و نهادها در هفته دولت است که انتظار می رود این امر مهم را باید به بهترین شکل ممکن و به نحو شایسته ای انجام شود.
دانشور با بیان اینکه اطلاع رسانی برنامه ها و اقدامات هفته دولت یکی از مصادیق جهاد تبیین است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف اطلاع رسانی هفته دولت را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی از اردوی جهادی مدیران در هفته دولت گفت و خاطر نشان کرد: مدیران دستگاهای اجرای باید در بین مردم باشند تا از نزدیک مشکلات مردم را رصد کنند.
دانشور تصریح کرد: اقداماتی که در دستگاه های اجرایی شکل گرفته و این اقداماتی که صورت گرفته در نوع خود دریکسال گذشته بی سابقه است و باید بتوانیم که این قدامات را بهترین شکل به اطلاع مردم برسانیم و با هم افزایی که بتوانیم این اقدامات را برای مردم تبیین کنیم.
فرماندارمروست در پایان با اشاره به اینکه  هفته دولت در پیش روی ماست گفت: لازم است که اقدامات هفته دولت با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی، توسط روابط‌عمومی‌ های دستگاه های اجرایی پوشش داده شود ومدیران عملکرد هفته دولت  را به طور شفاف ارائه دهند.