حضور فرماندار مروست در تجمع بسیجیان شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

صبح امروز دانشور فرماندار، توانگر معاون فرماندار و مسئولین ادارات مختلف شهرستان مروست در تجمع بسیجیان شهرستان ، در محل حسینیه مروست حضور به هم رساندند و به بیانات ارزنده مقام معظم رهبری که به صورت زنده در حال پخش بود ، پرداختند.