جلسه طرح مطالعاتی کاربردی در حوزه‌های مرتبط با آب، فرهنگ محلی و ابعاد گوناگون توسعه پایدار در شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی شهرستان مروست؛

به ریاست دانشور فرماندار شهرستان جلسه مربوط به طرح مطالعاتی کاربردی در حوزه‌های مرتبط با آب، فرهنگ محلی و ابعاد گوناگون توسعه پایدار در شهرستان مروست برگزار گردید.

گفتنیست که همزمان با این نشست ، جلسه ویدئو کنفرانس با جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد نیز صورت گرفت.