جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

به ریاست فرماندار و با حضور اعضا در محل مسجد جامع شهر مروست جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید و مسایل و مشکلات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه اعضا به صورت حضوری از بافت های آسیب پذیر شهر مروست بازدید کردند.