جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مروست برگزار شد

با حضور معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با دستور کار جلسه بررسی وضعیت حوزه پرورشی و راه اندازی اردوگاه دانش آموزی شهرستان مروست در محل سالن جلسات آموزش و پرورش جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار گردید.