جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مروست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

جلسه شورای آموزش و پرورش مروست به ریاست فرماندار شهرستان و با دستور کار مستند سازی املاک و اراضی تشکیل شد .