جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

 در محل سالن جلسات آموزش و پرورش جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار گردید.