جلسه رئیس صندوق امداد ولایت و مسئول اعتبارات استان با معاونت فرمانداری مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

جلسه طالبیان رئیس صندوق امداد ولایت استان ، خلیلی مسئول اعتبارات و ایزدی رئیس کمیته امداد شهرستان با توانگر معاون فرماندار در محل دفتر فرمانداری برگزار شد.

گفتنیست در طرح هم افزایی ، تمام خیرین و صنادیق وام خانگی می توانند در صندوق امداد ولایت افتتاح حساب کنند و دو برابر موجودی اعتبار لحاظ می شود. و می توانید به نیازمندان وام بدون بهره با معرفی نامه از سوی نیکوکار انجام شود.