جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان مروست برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

جلسه تنظیم بازار شهرستان به ریاست توانگر معاون فرماندار و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری برگزار شد.