جلسه بررسی مشکلات مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل مروست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل مروست به ریاست دانشور فرماندار و با حضور رییس اوقاف و امور خیریه ، اورژانس و هلال احمر شهرستان برگزار شد

در این نشست مسائل و مشکلات مربوط به این مسجد بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.