بیست و چهارمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست برگزار گردید

بیست و چهارمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست با حضور صباغیان نماینده مجلس ،فرماندار ، مدیرکل پست ، نماینده مدیر کل دارایی ،معاون فرماندار ، بخشدارمرکزی ، شهردار و اعضای شورای شهر ومسئولان مربوطه درمحل فرمانداری مروست برگزار گردید.