بررسی طرح نهضت ملی مسکن مروست

جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن مروست با حضور فرماندار مروست، کارشناسان راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن استان و مشاوران طرح در اداره کل راه و شهرسازی استان در حال برگزاریست.