با پیگیری های فرماندار صورت گرفت؛

پلمپ یک واحد نانوایی در بازرسی  سرزده فرماندار شهرستان مروست از نانوایی‌های سطح شهر