با حضور فرماندار و رئیس شورای شهر صورت گرفت؛

بازدید فرماندار مروست از روند پروژه در حال ساخت ساختمان بیمارستان مروست با حضور...  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست ، بازدید فرماندار مروست از روند پروژه در حال ساخت ساختمان بیمارستان مروست  با حضور قائم مقام آب و فاضلاب استان ،رئیس شورای شهرستان و مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان 
 گفتنی است در این بازدید موضوع آب بیمارستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.