با حضور فرماندار مروست پیگیری شد؛

دیدارفرماندار و رئیس  آموزش و پرورش مروست با وزیر آموزش و پرورش 

  فرماندار و مدیر آموزش و پرورش با وزیر آموزش و پرورش در شهرستان ابرکوه ضمن دیدار با ایشان خواهان مطالبات فرهنگیان و مردم شهرستان از وزیر آموزش و پرورش شدند.