با حضور فرماندار تجلیل به عمل آمد؛

آیین استقبال و تجلیل از نایب قهرمان مچ اندازی کشور با حضور فرماندار و مسئولین شهرستانی