بازدید مدیرکل راه و شهرسازی از اراضی و محلات شهرستان مروست

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی از اراضی و محلات شهرستان مروست با حضور مسئولین و...