حضور سر زده دانشور فرماندار مروست در تنها خوابگاه مرکزی شهرستان ،خوابگاه دکتر عمرانی ترکان،هرابراجان

بازدید فرماندار مروست از تنها خوابگاه مرکزی شهرستان

 دانشور فرماندار مروست به صورت سر زده در تنها خوابگاه مرکزی شهرستان ،خوابگاه دکتر عمرانی ترکان،هرابراجان حضور یافت و  در جمع دانش آموزان در خصوص مسائل و موضوعات مختلف آنان بحث و موارد مهم مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است فرماندار مروست در این بازدید قول مساعد خرید  یک پکیج آموزشی ویژه دانش آموزان کنکوری این خوابگاه را داد.