بازدید سرزده فرماندار مروست از دبستان امام رضا(ع)

دانشورفرماندار شهرستان به صورت سر زده از دبستان امام رضا علیه السلام مروست حضور یافت و پس از  بازدید با مدیریت و معاونین این آموزشگاه در خصوص مسائل و مشکلات مجموعه پرداختند.