آیین نواختن زنگ انقلاب در مروست

آیین نواختن زنگ انقلاب در  مروست با حضور فرماندار و ...

آیین نواختن زنگ انقلاب در  مروست با حضور دانش آموزان شهرستان و مسئولین شهرستانی و با حضور امام جمع محترم شهرستان وفرماندار برگزار گردید.