برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان تفت

جلسه شورای مسکن شهرستان تفت به ریاست معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه شورای مسکن شهرستان تفت به ریاست "علی احمدیان"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

بررسی طرح پیشنهادی سایت 378 هکتاری در شهر تفت در راستای برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی سایت اولین دستور کار این جلسه بود.

بررسی پیشرفت پروژه تأمین زیرساخت‌های موردنیاز سایت 43 هکتاری شهر تفت و پیگیری برای تسریع درروند عملیات عمرانی آن دیگر دستور کار جلسه شورای مسکن شهرستان تفت بود.

بررسی آخرین وضعیت سایت 5 هکتاری شهر نیر و برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این پروژه دیگر دستور کار این جلسه بود که تصمیمات لازم پیرامون آن اتخاذ شد.