دیدار مدیر امور مستغلات کمیته امداد کشور و معاون تخلفات اداری کشور با فرماندار مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

مدیر امور مستغلات کیمته امداد کشور و معاون تخلفات اداری کشور با دانشور فرماندار مروست دیدار و گفتگو کردند.