دیدار فرماندار مروست با مدیریت شعب بانک ملت استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

دیدار فرماندار مروست با مدیریت شعب بانک ملت استان یزد در خصوص ساخت ساختمان بانک ملت شعبه شهرستان ، امهال وام و دیگر موضوعات مربوطه صورت گرفت.