حضور سرزده فرماندار مروست در بانک کشاورزی مروست

حضور سرزده دانشور فرماندار مروست در بانک کشاورزی مروست به جهت تأمین تسهیلات کمیته امداد و بهزیستی، همچنین پیگیری امهال وام ها صورت گرفت.