جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان مروست برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان مروست؛

جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان مروست به ریاست توانگر معاون فرماندار و با حضور مسئولین مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.