جلسه بررسی مسائل تیم منتخب فوتسال مدارس شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه مسئول تربیت بدنی اداره ، سرپرست و نیز مربی تیم منتخب فوتسال پسران مدارس شهرستان جلسه ای در رابطه با مسائل و مشکلات تیم منتخب فوتسال و در محل دفتر فرمانداری شهرستان گرفتند.

گفتنیست که تیم منتخب فوتسال پسران متشکل از مجموع 4 دبیرستان متوسطه دوره دوم در سطح شهرستان می باشد.

در ابتدا این 4 تیم به صورت قرعه کشی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت از بین 4 تیم ، تیم منتخب مدارس شهرستان تشکیل گردید.

لازم به ذکر است که تیم منتخب فوتسال در ابتدا به رقابت های استانی می پردازند و در صورت کسب مقام به  دور بعدی یعنی مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.