به ریاست فرماندار شهرستان مروست جلسه شورای اداری شهرستان صورت گرفت

نشست شورای اداری شهرستان مروست به ریاست دانشور فرماندار مروست ،بخشداران و رؤسای ادارات با دستور کار مراسم یوم الله ۱۳ابان و نیز گزارش عملکرد برخی از ادارات برگزار شد.