بازدید میدانی فرماندار مروست از مجموعه معادن اسمالون مروست

با حضور فرماندار، مدیرکل امور مالیاتی استان و هیئت همراه و شورای اسلامی شهر مروست از مجتمع معادن اسمالون مروست بازدید به عمل آمد. 

همچنین ضمن بازدید میدانی از اقدامات اجرایی و روند استخراج معدن با مدیرعامل این مجموعه و کادر اجرایی معدن در محل دفتر جلسه ای برگزار گردید.