بازدید فرماندار از پروژه ساخت بیمارستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست؛
دانشور فرماندار مروست طی بازدیدی از پروژه ساخت ساختمان بیمارستان ۶۴ تخت خوابی مروست از نزدیک شاهد روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.