بازدید سر زده فرماندار مروست از آموزشگاه متوسطه دوره اول شهید دستغیب

با حضور فرماندار ، امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه متوسطه دوره اول شهيد دستغیب مروست بازدید به عمل آمد و نیز نشست با دانش آموزان این آموزشگاه و بررسی مسائل و مشکلات آنان صورت گرفت.