یکشنبه های مردمی؛پاسخگویی مستقیم و حضوری فرماندار مروست به اقشار مختلف مردم شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

فرماندار شهرستان مروست به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی را صادر کرد.