بازتاب خبری نشست اصحاب رسانه شهرستان مروست با استاندار یزد در خبرگزاری ایرنا

نشست اصحاب رسانه شهرستان مروست با استاندار یزد

نشست اصحاب رسانه شهرستان مروست با استاندار یزد

بازتاب خبری نشست اصحاب رسانه شهرستان مروست با استاندار یزد در خبرگزاری ایرنا


استاندار یزد: اعتبارات شهرستان‌های کمتر برخوردار استان چند برابر شده است

یزد -ایرنا- استانداریزدگفت:شهرستان‌های کمتر برخوردار استان مثل مروست در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی در دولت سیزدهم قرار دارد و اعتبارات تخصیص یافته به آنها نیز با همین نگاه چندین برابر افزایش یافته است.