حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت مقام معلم شهرستان مروست

مراسم بزرگداشت مقام معلم شهرستان مروست

مراسم بزرگداشت مقام معلم شهرستان مروست

حضور محمد رضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در مراسم بزرگداشت مقام معلم  شهرستان مروست