عیادت محمد رضا صباغیان ، فرماندار و برخی مسئولین شهرستان از کربلایی حسین فلاحتی

عیادت از پدرگرامی مهندس فلاحتی شهردار مروست

عیادت از پدرگرامی مهندس فلاحتی شهردار مروست

عیادت محمد رضا صباغیان ، فرماندار و برخی مسئولین شهرستان از کربلایی حسین فلاحتی (خدارحم) پدر شهردار مروست که در بستر بیماری میباشند