عرضه گوشت گرم تنظیم بازار وارداتی با قیمت هر کیلوگرم 295 هزار تومان در مروست

مدیر روابط عمومی فرمانداری مروست با اشاره به آغاز عرضه دومین مرحله توزیع گوشت گرم تنظیم بازار وارداتی گفت: از صبح فردا سه شنبه ۲۹ فروردین گوشت گرم گوسفندی با قیمت هر کیلوگرم 295 هزار تومان در مروست توزیع می شود.

بر همین اساس شهروندان می‌توانند با مراجعه به خیابان بهشتی قصابی عباس توانگر و خیابان امام قصابی کاراندیش (جنب بانک رفاه) گوشت تنظیم بازار را تهیه کنند.
گفتنی است روند توزیع گوشت گرم تنظیم بازار وارداتی تا پایان طرح ادامه دارد.