حضور فرماندار شهرستان مروست در رقابت های دومیدانی دانش آموزان شهرستان