جلسه کار گروه تنظیم بازار شهرستان مروست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاون فرماندار و با حضور صنف میوه فروش شهرستان در محل دفتر فرمانداری مروست برگزار گردید.