جلسه کارگروه ماده ۱۸ درخصوص سرویس دهی مدارس شهرستان به ریاست‌ توانگر معاون فرماندار و باحضوراعضای کارگروه درشهرداری مروست برگزار شد