بیست و نهمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست با هدف بررسی و گزارش دهی اولویت های شهرستان

جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست

جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست:با حضور محمدرضاصباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ،مدیران کل امور مالیاتی و صنعت و معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی استان ، مهندس دانشور فرماندارمروست و اعضای  جلسه کارگروه توسعه شهرستان مروست با هدف بررسی و گزارش دهی اولویت های شهرستان   در محل فرمانداری شهرستان مروست برگزار شد.