جلسه بررسی مسائل و مشکلات امنیتی شهرستان مروست

 جلسه بررسی مسائل و مشکلات امنیتی شهرستان مروست به ریاست دانشور فرماندار و با حضور مسئولین شهرستانی در محل سالن جلسات فرمانداری مروست برگزار گردید.