تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت؛پاسخگویی مستقیم فرماندار مروست به اقشار مختلف مردم شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛دانشور فرماندار مروست به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.