تجلیل فرماندار مروست از فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) مروست

به مناسبت هفته بسیج توسط دانشور فرماندار و نیز فلاحتی بخشدار مرکزی از ستوان دوم جلیل فلاحتی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام مروست تقدیر به عمل آمد.